Wybierz język:

Informacja prawna, informacja o ochronie danych osobowych oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych

The Myotubular & Centronuclear Myopathy Patient Registry (MTM & CNM Registry) jest międzynarodowym projektem badawczym dotyczącym baz danych. Utworzenie rejestru pacjentów wymaga istnienia jednego lub więcej plików elektronicznych zawierających dane osobowe i medyczne uczestników rejestru. Niniejsza informacja wyjaśnia, w jaki sposób przechowujemy i wykorzystujemy te dane.

Operator

Właścicielem i operatorem rejestru jest Centrum Badań nad Dystrofią Mięśniową im. Johna Waltona na Uniwersytecie Newcastle w Wielkiej Brytanii, za który odpowiada dr Chiara Marini Bettolo. Administratorem danych 1, odpowiedzialnym za zarządzanie danymi i ich zabezpieczenie jest:

Newcastle University
Newcastle upon Tyne
Tyne and Wear
NE1 7RU
Wielka Brytania.

Dane będą zarządzane zgodnie z przepisami GDPR bez względu na status Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.

Dane będą przetwarzane zgodnie z obwieszczeniami Uniwersytetu dotyczącymi gromadzenia danych, które można znaleźć pod adresem: www.ncl.ac.uk/data.protection. Dane będą przechowywane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zarządzania dokumentacją Uniwersytetu.

Jakie dane gromadzimy?

Gromadzimy dane osobowe uczestników, takie jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia i płeć, aby umożliwić ich identyfikację i kontakt z personelem rejestru w razie potrzeby. Gromadzimy również szczegółowe informacje na temat objawów występujących u pacjentów, takich jak poziom funkcji motorycznych. Dane kliniczne i genetyczne, takie jak wyniki badań genetycznych, mogą być również dodane do rejestru przez lekarza uczestnika, jeśli uczestnik wyznaczy go podczas procesu rejestracji.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda (uczestnicy wyrażają wyraźną zgodę na przetwarzanie przez nas ich danych osobowych w określonym celu). Celem przetwarzania tych danych jest realizacja celów rejestru:

 • Pomoc w identyfikacji uczestników do badań klinicznych w miarę ich dostępności.
 • Poprawa zrozumienia częstości występowania i historii naturalnej miopatii miotubularnej i centronuklearnej.
 • Wspieranie istniejących badań i zachęcanie do dalszych badań nad tymi schorzeniami.
 • Dostarczenie lekarzom i innym pracownikom służby zdrowia informacji na temat zarządzania tymi schorzeniami, aby pomóc im w zapewnieniu lepszych standardów opieki nad pacjentami.

W jaki sposób gromadzimy dane?

Uczestnicy bezpośrednio dostarczają większość gromadzonych danych. Gromadzimy i przetwarzamy dane, gdy uczestnicy:

 • Założą profil rejestracyjny online.
 • Wypełniają kwestionariusz rejestracyjny.
 • Korzystają z witryny internetowej rejestru.

Gromadzimy dane osobowe i zdrowotne o uczestnikach z następujących źródeł:

 • Od uczestników: kiedy rejestrują się na stronie internetowej Rejestru MTM & CNM.
 • Od uczestników: kiedy kontaktują się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub poczty.
 • Od pracowników medycznych lub służby zdrowia: kiedy uczestnicy wyrażają zgodę na kontakt z nimi.

W jaki sposób przechowujemy dane?

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Wszystkie dane są traktowane jako poufne, zaszyfrowane i przechowywane na bezpiecznym serwerze w Wielkiej Brytanii i podlegają ochronie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) (UE) 2016/679) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych w Wielkiej Brytanii (UK GDPR), dostosowanych do Ustawy o ochronie danych z 2018 r.

Pod nadzorem głównego badacza rejestru (dr Chiara Marini Bettolo) będziemy przechowywać dane tak długo, jak będzie to potrzebne do celów określonych w informacjach o zgodzie uczestnika. Uczestnicy mogą jednak w każdej chwili poprosić nas o ich usunięcie, kontaktując się z administratorem rejestru pod adresem mtmcnmregistry@newcastle.ac.uk.

W jaki sposób uczestnicy są identyfikowani w rejestrze?

Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, e-mail, data urodzenia, nie są nigdy udostępniane nikomu spoza głównego zespołu rejestru. Każdemu uczestnikowi przypisany jest unikalny, anonimowy kod, który jest używany do identyfikacji jego zapisu w przypadku analizy danych. Jedynie osoba odpowiedzialna za rejestr (dr Chiara Marini-Bettolo) i osoby przez nią wyraźnie wyznaczone mogą używać tego kodu w celu uzyskania dostępu do danych osobowych uczestników.

W jaki sposób będziemy wykorzystywać dane?

Dane umożliwiające identyfikację nie będą udostępniane osobom trzecim (podmiotom prawnym odrębnym od Uniwersytetu). Gromadzimy dane, aby móc:

 • Założyć i zarządzać profilami uczestników online.
 • Dostarczać anonimowe raporty z danymi w odpowiedzi na pytania badawcze (zwane "zapytaniami rejestrowymi") od stron trzecich, takich jak naukowcy, badacze akademiccy i firmy farmaceutyczne.
 • Kontaktować się z uczestnikami w celu uzyskania informacji o próbach klinicznych lub innych badaniach, do których mogą się kwalifikować.
 • Wysyłać ogólne wiadomości e-mail dotyczących miopatii miotubularnej i centronuklearnej, takich jak biuletyny, wyniki badań i standardy opieki.

Dostęp do danych mają wyłącznie pracownicy odpowiedzialni za rejestr. Badania lub inne dokumenty oparte na danych z rejestru nigdy nie będą zawierały informacji umożliwiających identyfikację uczestników.

Zanim udostępnimy anonimowe informacje osobom trzecim, musimy uzyskać zgodę niezależnego komitetu sterującego rejestrem. Dane uczestników nie będą udostępniane pracodawcom, organizacjom rządowym, firmom ubezpieczeniowym, współmałżonkom, członkom rodziny (z wyjątkiem sytuacji, gdy członek rodziny zarejestrował uczestnika) ani lekarzom. Konkretny lekarz wyznaczony przez uczestnika podczas rejestracji będzie mógł przeglądać (ale nie edytować) dane dostarczone przez tę osobę.

Rejestr będzie udostępniał ogólne (anonimowe) informacje statystyczne i liczby pacjentów społeczności miopatii miotubularnej i centronuklearnej w celu poszerzenia ich wiedzy i zrozumienia tych schorzeń oraz zwiększenia świadomości istnienia rejestru.

Więcej informacji o tym, jak dbamy o dane i jak je wykorzystujemy, jest dostępnych w Kartach Informacyjnych Uczestnika i Formularzach Zgody, które można obejrzeć na naszej stronie internetowej. W razie pytań można również skontaktować się z Administratorem Rejestru: mtmcnmregistry@newcastle.ac.uk.

Jak długo dane uczestników są przechowywane w rejestrze?

Nie ma określonego limitu czasu przechowywania danych w rejestrze. O ile uczestnik nie poprosi nas o usunięcie swoich danych, będziemy je przechowywać tak długo, jak uznamy to za konieczne do celów opisanych w Karcie Informacyjnej Uczestnika. Uczestnicy mogą jednak w każdej chwili skontaktować się z Administratorem Rejestru w celu usunięcia swoich danych.

Jakie są prawa uczestników do ochrony danych?

Chcielibyśmy upewnić się, że uczestnicy są w pełni świadomi wszystkich swoich praw do ochrony danych. Każdy uczestnik ma prawo do następujących rzeczy:

 • Prawo do dostępu - prawo do żądania kopii swoich danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania - prawo do żądania od nas poprawienia wszelkich informacji, które uważają za niedokładne. Mają również prawo do żądania od nas uzupełnienia wszelkich informacji, które ich zdaniem są niekompletne.
 • Prawo do usunięcia danych - prawo do żądania usunięcia danych osobowych pod pewnymi warunkami.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania - prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych pod pewnymi warunkami.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas ich danych osobowych, pod pewnymi warunkami.
 • Prawo do przenoszenia danych - prawo do żądania przeniesienia zebranych przez nas danych do innej organizacji lub bezpośrednio do nich, pod pewnymi warunkami.

Uczestnicy mogą skorzystać z któregokolwiek z tych praw, kontaktując się z nami pod adresem: mtmcnmregistry@newcastle.ac.uk.

Z inspektorem ochrony danych Uniwersytetu w Newcastle można się skontaktować pod adresem rec-man@ncl.ac.uk.

Informacje na temat bardziej ogólnego sposobu zarządzania danymi osobowymi przez Uniwersytet można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.ncl.ac.uk/data.protection.

Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie porcje danych, które strona internetowa może przechowywać w przeglądarce użytkownika, a następnie wykorzystywać do jego identyfikacji. Używamy tylko plików cookie sesji, które są niezbędne do działania strony internetowej rejestru. Są one usuwane po zamknięciu przeglądarki i tym samym nie umożliwiają nam późniejszej identyfikacji użytkownika. Nie używamy żadnych innych plików cookie, w tym plików cookie stron trzecich.

Polityka prywatności innych stron internetowych

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych. Nasza polityka prywatności dotyczy tylko naszej strony internetowej, więc jeśli użytkownik kliknie na link do innej strony internetowej, powinien zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności.

Zmiany w naszej polityce prywatności

Regularnie sprawdzamy naszą politykę prywatności i umieszczamy wszelkie aktualizacje na tej stronie internetowej. Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 10 lutego 2022 roku.

Jak się z nami skontaktować

Aby uzyskać więcej szczegółów na temat rejestru, informacji na tej stronie internetowej lub danych, które przechowujemy lub aby skorzystać z jednego z praw ochrony danych, prosimy o kontakt z Administratorem Rejestru: mtmcnmregistry@newcastle.ac.uk.

Zastrzeżenie

Wszystkie informacje i porady zawarte na stronie internetowej MTM & CNM Registry zostały zebrane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jednakże w każdym indywidualnym przypadku zalecana jest konsultacja z lekarzem prowadzącym lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia. Zawartość strony internetowej rejestru służy wyłącznie celom informacyjnym i nie jest przeznaczona do zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Wszyscy użytkownicy strony internetowej rejestru są odpowiedzialni za swoją własną opiekę medyczną, leczenie i nadzór.

Pomimo dołożenia wszelkich starań przy tworzeniu strony internetowej rejestru, nie możemy zagwarantować, że wszystkie informacje zawarte na tych stronach są dokładne. Uniwersytet Newcastle nie ponosi odpowiedzialności za dokładność zawartości strony internetowej rejestru i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niedokładnością lub błędem na tych stronach.

Newcastle University nie ponosi również odpowiedzialności za zawartość i dokładność stron internetowych osób trzecich, które są dostępne poprzez linki na tej stronie. Linki te są zamieszczone wyłącznie dla wygody użytkowników i nie oznaczają, że Newcastle University popiera informacje podane na tych stronach.

1 Administrator danych zgodnie z definicją ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) (UE) 2016/679) oraz brytyjskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UK GDPR), dostosowanego do Ustawy o ochronie danych z 2018 r.