Selecteer taal:

Juridische kennisgeving, privacyverklaring en verklaring gegevensbescherming

Het Myotubulaire & Centronucleaire Myopathie Patiënten Register (MTM-& CNM-register) is een internationaal onderzoeksbestand. Voor het creëren van een patiëntenregister zijn een of meer elektronische bestanden met de persoonlijke en medische gegevens van de deelnemers aan het register nodig. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe wij deze gegevens opslaan en gebruiken.

Exploitant

Het register is eigendom van en wordt beheerd door het John Walton Muscular Dystrophy Research Centre van de Universiteit van Newcastle in het Verenigd Koninkrijk, onder de verantwoordelijkheid van Dr. Chiara Marini Bettolo. De gegevensbeheerder1 die verantwoordelijk is voor het beheer en de beveiliging van de gegevens, is

Newcastle University
Newcastle upon Tyne
Tyne and Wear
NE1 7RU
Verenigd Koninkrijk

De gegevens zullen worden beheerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ongeacht de status van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie.

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de universitaire Kennisgevingen van Gegevensverzameling (University Data Collection Notices) die te vinden zijn op: www.ncl.ac.uk/data.protection. De gegevens worden bewaard in overeenstemming met de richtlijnen van het Schema voor Documentenbeheer (Records Management Schedule) van de universiteit.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens van de deelnemers, zoals naam, adres, geboortedatum en geslacht, zodat zij kunnen worden geïdentificeerd en zodat er, indien nodig, door de medewerkers van de register contact kan worden opgenomen. We verzamelen ook gegevens over de symptomen die mensen ervaren, zoals het niveau van de motorische functie. Klinische en genetische gegevens, zoals resultaten van genetische tests, kunnen ook aan het register worden toegevoegd en wel door de arts van de deelnemer, als deze tijdens het registratieproces door de deelnemer wordt aangewezen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is toestemming (deelnemers geven ons duidelijk toestemming om hun persoonsgegevens voor een specifiek doel te verwerken). Het doel van de verwerking van deze gegevens is te verwezenlijken wat met het register wordt beoogd:

 • Helpen bij het identificeren van deelnemers voor klinische studies wanneer deze beschikbaar komen.
 • Vergroten van inzicht betreffende de prevalentie en natuurlijke geschiedenis van myotubulaire en centronucleaire myopathie.
 • Ondersteunen van bestaand onderzoek en stimuleren van verder onderzoek naar deze aandoeningen.
 • Artsen en andere medische professionals te voorzien van informatie over de verzorging van deze aandoeningen, om hen te helpen betere zorgstandaarden voor hun patiënten te realiseren.

Hoe verzamelen we gegevens?

Deelnemers leveren het grootste deel van de verzamelde gegevens rechtstreeks aan. Wij verzamelen en verwerken gegevens wanneer deelnemers:

 • Online een registratieprofiel aanmaken.
 • De vragenlijst van het register invullen.
 • De website van het register gebruiken.

Wij verzamelen persoonlijke en gezondheidsgegevens over deelnemers uit de volgende bronnen:

 • Van deelnemers: wanneer zij zich registreren op de website van het MTM & CNM-register.
 • Van deelnemers: wanneer zij contact met ons opnemen via e-mail, telefoon of post.
 • Van medische of zorgprofessionals: wanneer deelnemers ons toestemming geven om contact met hen op te nemen.

Hoe slaan we gegevens op?

De bescherming van persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld, gecodeerd en opgeslagen op een beveiligde server in het VK, en zijn beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679, en de Britse General Data Protection Regulation, GDPR die is gebaseerd op de Britse Wet inzake Gegevensbescherming 2018 (General Data Protection Act 2018).

Onder de verantwoordelijkheid van de hoofdonderzoeker van het register (Dr. Chiara Marini Bettolo) bewaren we de gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden die uiteengezet zijn in de informatie over de toestemming van de deelnemer. Deelnemers kunnen ons echter te allen tijde vragen de gegevens te verwijderen door contact op te nemen met de beheerder van het register via: mtmcnmregistry@newcastle.ac.uk.

Hoe worden deelnemers in het register geïdentificeerd?

Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mail, geboortedatum, worden nooit gedeeld met iemand buiten het kernteam van het register. Elke deelnemer krijgt een unieke, anonieme code die wordt gebruikt om hun registratie te identificeren als de gegevens worden geanalyseerd. Alleen de persoon die verantwoordelijk is voor het register (Dr. Chiara Marini-Bettolo) en personen die expliciet door haar zijn aangewezen, kunnen deze code gebruiken om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens van de deelnemers.

Hoe gebruiken we de gegevens?

Identificeerbare gegevens worden niet met derden (afzonderlijke juridische entiteiten van de universiteit) gedeeld. Wij verzamelen gegevens zodat wij:

 • De online profielen van deelnemers kunnen opzetten en beheren.
 • Anonieme gegevensrapporten kunnen verstrekken in antwoord op onderzoeksvragen (zogenaamde "registeraanvragen") van derden, zoals wetenschappers, academische onderzoekers en farmaceutische bedrijven.
 • Deelnemers kunnen benaderen met informatie over klinische studies of andere onderzoeken waarvoor zij in aanmerking kunnen komen.
 • Algemene e-mailcommunicatie kunnen sturen met betrekking tot myotubulaire en centronucleaire myopathie, zoals nieuwsbrieven, onderzoeksresultaten en zorgstandaarden.

Alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het register hebben toegang tot de gegevens. Onderzoek of andere documenten die gebaseerd zijn op gegevens uit het register zullen nooit persoonlijk identificeerbare informatie over de deelnemers bevatten.

Voordat we zelfs maar anonieme informatie met derden delen, moeten we toestemming hebben van de onafhankelijke stuurgroep van het register. De gegevens van de deelnemers worden niet beschikbaar gesteld aan werkgevers, overheidsorganisaties, verzekeringsmaatschappijen, danwel echtgenoten, familieleden (behalve wanneer het familielid de deelnemer heeft geregistreerd) of artsen. Een specifieke arts die door een deelnemer tijdens de registratie is aangewezen, kan de door die persoon verstrekte gegevens inzien (maar niet bewerken).

Het register zal algemene (anonieme) statistische informatie en patiëntenaantallen delen met diegenen die zich bezighouden met myotubulaire en centronucleaire myopathie om hun kennis en begrip van deze aandoeningen te vergroten en om het register meer bekendheid te geven.

U vindt meer informatie over de manier waarop wij de gegevens bewaren en gebruiken in de informatiefolders voor de deelnemers en de toestemmingsformulieren die u op onze website kunt bekijken. Als u vragen hebt, kunt u ook contact opnemen met de registerbeheerder via: mtmcnmregistry@newcastle.ac.uk.

Hoe lang worden de gegevens van de deelnemers in het register bewaard?

Er is geen vaste termijn voor het bewaren van gegevens in het register. Tenzij een deelnemer ons verzoekt zijn of haar gegevens te verwijderen, bewaren wij deze zo lang als wij nodig achten voor de doeleinden zoals deze zijn omschreven in de informatiefolder voor deelnemers. Deelnemers kunnen echter te allen tijde contact opnemen met de beheerder van het register om hun gegevens te laten verwijderen.

Wat zijn de rechten van deelnemers wat betreft gegevensbescherming?

Wij willen er zeker van zijn dat deelnemers zich volledig bewust zijn van al hun rechten op het gebied van gegevensbescherming. Elke deelnemer heeft recht op het volgende:

 • Het recht op toegang - het recht om persoonlijke gegevens op te vragen.
 • Het recht op rectificatie - het recht om ons te verzoeken om informatie te corrigeren die volgens de deelnemer onjuist is. Deelnemers hebben ook het recht om ons te verzoeken de informatie aan te vullen die volgens de deelnemer onvolledig is.
 • Het recht op wissen - het recht om te verzoeken dat wij, onder bepaalde voorwaarden, de persoonsgegevens van de deelnemer wissen.
 • Het recht om de verwerking te beperken - het recht om ons te verzoeken, onder bepaalde voorwaarden, de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer te beperken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking - het recht om, onder bepaalde voorwaarden, bezwaar te maken tegen onze verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid - het recht om ons te verzoeken de door ons verzamelde gegevens, onder bepaalde voorwaarden, aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan de deelnemer over te dragen.

Deelnemers kunnen deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: mtmcnmregistry@newcastle.ac.uk.

U kunt contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming van de universiteit van Newcastle via: rec-man@ncl.ac.uk.

Voor informatie over hoe de universiteit meer in het algemeen persoonsgegevens beheert, kunt u terecht op onze website: www.ncl.ac.uk/data.protection.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die een website in uw browser kan opslaan en vervolgens kan gebruiken om u te identificeren. Wij gebruiken alleen sessiecookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website van het register. Ze worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit en stellen ons dus niet in staat u daarna nog te identificeren. Wij maken geen gebruik van andere cookies, ook niet van cookies van derden.

Privacybeleid van andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op onze website, dus als gebruikers op een link naar een andere website klikken, dienen zij het privacybeleid van de betreffende website te lezen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij beoordelen ons privacybeleid regelmatig en plaatsen eventuele updates op deze webpagina. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 10 februari 2022.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Voor meer informatie over het register, de informatie op deze website of de gegevens die wij bewaren, of om een van de rechten op basis van de gegevensbescherming uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de beheerder van het register via: mtmcnmregistry@newcastle.ac.uk.

Disclaimer

Alle informatie en adviezen op de website van het MTM & CNM-register zijn naar ons beste weten samengesteld. In individuele gevallen wordt echter ten sterkste aangeraden de behandelende arts of een andere gekwalificeerde gezondheidswerker te raadplegen. De inhoud van de website van het register dient uitsluitend ter informatie en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Alle gebruikers van de website van het register zijn verantwoordelijk voor hun eigen medische zorg, behandeling en toezicht.

Hoewel bij het samenstellen van de website van het register de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat alle informatie op deze pagina's juist is. Newcastle University aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de inhoud van de website van het register en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door onnauwkeurigheden of fouten op deze pagina's.

Newcastle University aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de inhoud en de nauwkeurigheid van websites van derden die via links op deze website toegankelijk zijn. Deze links worden louter voor het gemak van de gebruiker aangeboden en impliceren niet dat de Newcastle University de op deze pagina's verstrekte informatie ondersteunt.

1 Gegevensbeheerder in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) (EU) 2016/679) en de General Data Protection Regulation van het Verenigd Koninkrijk (UK GDPR), op basis van de Wet Persoonsgegevens 2018.