Wybierz język:

Ana Buj Bello (współprzewodnicząca)

Starszy naukowiec w dziedzinie zaburzeń nerwowo-mięśniowych i terapii genowej - INSERM, Genethon
Francja

Dr Buj Bello kieruje zespołem badawczym w Genethon, który opracowuje innowacyjne terapie dla dziedzicznych chorób nerwowo-mięśniowych, a także kieruje programem translacyjnym dotyczącym terapii genowej miopatii miotubularnej.

Uzyskała tytuł magistra medycyny i chirurgii na Uniwersytecie w Lleida w Hiszpanii oraz tytuł doktora nauk neurologicznych na Uniwersytecie St Andrews w Wielkiej Brytanii. Uzyskała również dyplom z mikologii na Uniwersytecie Pierre et Marie Curie we Francji.

Po otrzymaniu habilitacji z Instytutu Genetycznego, Biologii Molekularnej i Komórkowej (Institut de Génétique et Biologie Moléculaire et Cellulaire - IGBMC) we Francji, dołączyła do INSERM w 2004 roku i pracowała w Genethon od 2009 roku. W 2015 roku otrzymała nagrodę Outstanding New Investigator Award od Amerykańskiego Towarzystwa Terapii Genowej i Komórkowej (American Society of Gene & Cell Therapy - ASGCT).